Maandag 26 september 2016 vond de ondertekening van de Licentieovereenkomst tussen Enactus Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen plaats. De overeenkomst is ondertekend door Sibrand Poppema, Voorzitter College van Bestuur RuG, en Marije Adriaansens, Country Leader Enactus NL.