Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van Stichting Enactus Groningen. De Raad zorgt voor continuïteit, brengt waardevolle kennis en ervaring in en houdt het bestuur scherp. De invulling van de Raad van Advies bestaat uit oud bestuurs- en projectleden (alumni), zij fungeren als een klankbord en houden overkoepelend toezicht op de organisatie.

 

Frederique Vrins

Frederique is in Juni 2018 begonnen als Marketing Manager binnen het bestuur van Enactus. Vanaf Januari 2019 tot Juni 2019 Was zij voorzitter van Enactus Groningen.  In 2019 was Frederique ook verantwoordelijk voor de visuals van de Nationale Competitie.

Anna Knigge

In 2016 is Anna begonnen bij Enactus als vice-voorzitter binnen het bestuur. In 2017 en 2018 heeft zij ons vertegenwoordigd tijdens de Nationale Competitie. Ook heeft zij in 2018 het symposium georganiseerd. Hierna heeft Anna nog een jaar het team van Selfles aangestuurd als projectleider. 

Bas Sprenger de Rover

Bas heeft vanaf 2017 twee jaar lang de onderneming United Kitchen geleid als projectleider. Hierna is hij betrokken gebleven in het advies team van UK. 

Sem Foreman

Sem is in 2017 begonnen bij Enactus en betrokken geweest bij de oprichting van onze onderneming Selfles.  In 2018 heeft Sem Enactus vertegenwoordigd  tijdens de Nationale Competitie. 

Bas Hoogendoorn

In Januari 2018 is Bas begonnen als Vice-voorzitter van Enactus Groningen. Van September 2018 tot Juni 2019 heeft Bas Enactus geleidt als bestuurs voorzitter.