Selfles

Selfles werkt sinds februari 2017 aan een gelukkigere maatschappij door samen met een kwetsbare doelgroep ge-upcyclede producten te maken. Nadat in eerste instantie eenzame ouderen de doelgroep vormden, is begin 2018 een start gemaakt met het organiseren van leertrajecten voor jongeren met beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Samen worden er unieke lichtobjecten gemaakt van oude wijnflessen voor bedrijven en horeca. Selfles ondersteunt deze jongeren en begeleid hen op pad naar een goede aansluiting bij de maatschappij. 

Concept

Selfles maakt samen met jongeren die beperkte mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt duurzame producten, en ondersteunt ze daarmee actief in hun persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van leertrajecten. Binnen deze trajecten komen de jongeren in aanraking met verschillende facetten van productontwikkeling, zoals design, productie en verkoop. Door hen taken en daarmee verantwoordelijkheden te geven, worden ze maximaal ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling en dagelijks functioneren.

Missie

Selfles biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om structuur en verantwoordelijkheid in hun leven te brengen, door het aanbieden van leertrajecten op het gebied van productontwikkeling en projectmanagement. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan het behoud van onze planeet en gebruiken daarom zoveel mogelijk duurzame materialen.

Visie

Selfles vindt dat eenieder die zichzelf wil ontwikkelen, wil leren en wil groeien, ook de kans moet krijgen om dit te bewerkstelligen. Wij willen jongeren met beperkte mogelijkheden actief ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van leertrajecten. Op deze manier krijgt iedereen die initiatief toont en de wil heeft om zich te ontwikkelen, de gelegenheid om de afstand die zij hebben tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Het team van Selfles

Carine van der Gugten

PROJECTLEIDER

Esmeralda Hoogvliets

Maxime
Evers

Elske
van Beer

Bente Knoppers