Afgelopen maandag was het tijd voor de eerste start, stop, continue van dit jaar. Tijdens deze avond is het aan alle projecten de taak om hun missie, doelstellingen en hun aanpak voor het komende jaar te presenteren. Na elke presentatie worden de doelstellingen beoordeeld door de andere projecten, die ook de mogelijkheid hebben om feedback te geven en vragen te stellen. De feedback van alle projecten wordt vervolgens door het bestuur besproken en aangevuld. Dit wordt samengevoegd tot een uiteindelijk rapport, waarin staat welke doelstelling goed zijn en waar mee doorgegaan wordt, wat niet zo goed loopt en dus mee gestopt wordt. En als laatste wat er nog mist, dus waar mee gestart moet worden. Voor de projecten dus een goed en leerzaam moment om hun strategie voor het komende jaar verder uit te werken. Ook is het alvast een goede voorbereiden voor de komende twee start, stop, continue avonden, waar ook partners van Enactus Groningen aanwezig zullen zijn om de projecten van hun feedback te voorzien.