Symposium 2018

Symposium 

Op een zomerse vrijdagmiddag, afgelopen 1 juni, openende het Heerenhuis haar deuren voor de tweede editie van het Enactus Groningen Symposium. Vanaf drie uur druppelden de eerste deelnemers binnen en na een kopje koffie of thee kon het programma van start gaan.

Door het enthousiasme van dagvoorzitter Nancy Moorman, al jaren actief bij Enactus, zaten de deelnemers direct aandachtig te luisteren. Als eerste spreker kondigde ze Merel Rumping aan, initiatiefneemster van Legbank. Merel’s verhaal was erg inspirerend. Zo vertelde ze onder andere dat ze bezig zijn om klinieken te openen in Colombia met betaalbare en goede protheses. Hierna vonden er drie verschillende workshops plaats, verzorgd door Straatwijs, YAG en so/creatie. Straatwijs is een organisatie die zich inzet voor daklozen, en tijdens de workshop werd gebrainstormd over uitbreiding en mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen. Bij de workshop van de YAG, Young Advisory Group, leerden de deelnemers om op een creatieve manier na te denken. Aansluitend op het thema van de dag werd in de workshop van so/creatie verschillende sociale ondernemingen behandeld die gebruik maken van digitale toepassingen.

Na een korte pauze, was het tijd voor de tweede spreker, Jaap de Vries. Hij vertelde over het gebruik van elektrische auto’s en welke voordelen dit met zich meebrengt voor de toekomst. Toen iedereen op de hoogte was van alle ins en outs rondom elektrisch rijden, was het volgende programmapunt aan de beurt, de tweede workshopronde. De Enactus ondernemingen mochten hun onderneming pitchen voor een kritische en ervaren jury. Terwijl deze lastige vragen op zich afgevuurd kregen, boog de rest van de deelnemers zich over diverse casussen van de Gemeente Groningen. Bij deze casussen werd er gekeken naar oplossingen voor afval, energie en mobiliteit.

Nadat ‘Selfles’ met hun verhaal de pitchwedstrijd won, zette het symposium zich voort aan de bar. Hier werd het evenement onder het genot van een drankje, een ruime hoeveelheid bittergarnituur, en een hoop gezelligheid afgesloten. Al met al een geslaagde dag, en we hebben nu al zin in de editie van volgend jaar!

Sprekers
Merel Rumping | LegBank

De eerst lezing zal worden gegeven door Merel Rumping vanuit LegBank. In 2016 won Merel als oprichter en projectleider van LegBank de prijs voor RuG Alumnus van het jaar. Samen met haar team zorgt Merel dat het voor mensen in Colombia, en andere lage-inkomenslanden, makkelijker wordt om aan betaalbare en kwalitatief goede protheses te komen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Majicast, het instrument waarmee de protheses 75% goedkoper gemaakt kunnen worden en de daarbij behorende dienst waarmee ze prothesemakers trainen en ondersteunen. Hierover, en natuurlijk over alle ervaringen die zij heeft als sociale ondernemer, zal Merel vertellen tijdens het symposium. Wil je alvast een beeld krijgen van LegBank, kijk dan op de website: http://www.legbank.org/.

Jaap de Vries | DZyzzion

Namens DZyzzion  zal Jaap de Vries de tweede lezing geven. Deze zal in het teken staan van duurzame mobiliteit waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan elektrisch rijden. Als sociale onderneming geeft DZyzzion sinds 2014 advies op het gebied van duurzaamheid aan organisaties. De missie van DZyzzion is daarom ook bij te wil bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een duurzame economie en een betere wereld, door bedrijven en andere organisaties te helpen bewuste keuzes te maken en daarmee toekomstbestendig te worden. Ben je alvast nieuwsgierig geworden, kijk dan alvast op de website: http://www.dzyzzion.nl/.

Workshops
SO / Creatie

Rutger van Weeren verzorgt namens so/creatie een workshop tijdens het Symposium. So/creatie houdt zich bezig met het versterken van het ecosysteem voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Via so/magazine wordt duidelijk gemaakt wat sociaal ondernemerschap inhoudt en worden mensen geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met sociaal ondernemen. Rutger heeft veel ervaring met sociaal ondernemerschap en heeft bijgedragen aan het succes van vele sociale startups. Tijdens zijn workshop zal hij ingaan op het thema van de dag, ‘Social Entrepreneurship in a Digital Age.’

Straatwijs

Straatwijs is een online platform dat het voor daklozen makkelijk maakt om in contact te komen met hulpaanbieders in Groningen. Daarnaast zorgt Straatwijs ervoor dat de wensen van daklozen in vervulling komen met behulp van vrijwilligers. Deze wensen kunnen van alles zijn, van ballonvaart tot nieuwe schoenen. Op het Symposium zal oprichter Siebe Zwerver meer vertellen over Straatwijs en op een interactieve manier aan de slag gaan met praktijkvoorbeelden.

De Young Advisory Group

De Young Advisory Group is een strategisch adviesbureau volledig gerund door studenten. Chiem en Floor, consultants en ondernemers bij de YAG, zullen op het Symposium een workshop verzorgen over ‘Creative Thinking’. Door verschillende technieken toe te passen, zullen ze je tijdens deze workshop leren om op een andere en nieuwe manier op ideeën te komen.