United Kitchen

United Kitchen

United Kitchen is het eerste project van Enactus Groningen, geleid door vier studenten: Bas Sprenger de Rover, Carlijn Cock, Jouke Rijpkema en Mariska Helmus .
Liefde gaat door de maag, daarom is het proeven en eten van gerechten uit andere landen dé manier om een culturele uitwisseling te beginnen! Eén keer per twee maanden wordt er een kookavond georganiseerd waar vrouwen met een multiculturele achtergrond gerechten koken vanuit hun eigen cultuur voor stadjers en studenten. Ook is er de mogelijkheid om je met een groep aan te melden voor een kookworkshop waar jullie de gerechten van een van de dineravonden zelf kunnen leren koken.
Om een blijvende bijdrage te leveren aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de vrouwen zijn we druk bezig met de vormgeving van workshops. Zo willen we graag workshops aanbieden voor onder andere het checken van CV’s en een workshop over de cultuurverschillen tussen Nederland en de landen waar de vrouwen van origine vandaan komen.

Neem gerust een kijkje op de website of Facebook van United Kitchen voor meer informatie over de komende evenementen.

Bas Sprenger de Rover
Projectleider

Carlijn Cock
Human Resources

Jouke Rijpkema
Financieel manager

Mariska Helmus
Event manager

Het Concept

Concept

United Kitchen is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van integrerende vrouwen in Groningen door middel van culturele uitwisseling.  Het project stimuleert culturele uitwisseling, waardoor stadjers en studenten de veelzijdigheid aan culturen die Groningen biedt beter leren kennen. Enerzijds leidt dit tot meer interesse en waardering voor andere culturen. Anderzijds dragen we op deze manier bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen van deze vrouwen en daarbij aan hun integratieproces. Een win-win situatie dus!

Missie en Visie

Missie

Onze missie is om enerzijds bij te dragen aan het zelfvertrouwen van United Kitchens deelnemende vrouwen in Nederland, wat helpt bij hun integratieproces, en anderzijds om openheid en acceptatie van andere culturen te stimuleren onder stadjers en studenten.

Visie

Door middel van onze kookevenementen stimuleren we een culturele uitwisseling op verschillende vlakken waardoor deze vrouwen de Nederlandse cultuur beter leren kennen en stadjers en studenten een andere cultuur leren kennen. Door de culturele uitwisseling hebben de vrouwen meer contact met Nederlanders en leidt de interesse en waardering voor elkaars cultuur tot meer zelfvertrouwen voor deze vrouwen. Op deze manier draagt dit versterkte zelfvertrouwen bij aan hun integratieproces en aan hun maatschappelijke betrokkenheid.

Contact

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of tips voor United Kitchen? Neem contact op via onderstaand formulier.

10 + 4 =