Van duurzaamheid tot SDG Impact

Duurzaamheid. Door de jaren heen is dit woord een makkelijk containerbegrip geworden. Het begrip wordt op verschillende manieren ingezet aan de hand van uiteenlopende definities. Inmiddels is de betekenis van duurzaamheid behoorlijk vervaagd.

In dit blog vertellen we je over de ontwikkeling van het concept duurzaamheid en het ontstaan van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Vervolgens leggen we uit hoe jij met je bedrijf impact kan maken op de ontwikkelingsdoelen en daarmee op een betere wereld.

Weet jij nou al wat duurzaamheid en de SDG’s zijn en wil je liever direct ontdekken hoe jij kan impactondernemen met je bedrijf? Scroll dan door naar ‘Ondernemen op basis van de SDG’s’!

Wat betekent duurzaamheid écht?

Om daarachter te komen, besloot Jan van Poppel, freelance journalist voor de Correspondent, in 2020 onderzoek te doen naar de betekenis van duurzaamheid.

In zijn artikel Cut the crap: wat betekent duurzaamheid écht? Ik ga het voor je uitzoeken beschrijft Van Poppel dat al in 1987 één van de eerste definities van duurzaamheid werd geformuleerd door een VN-commissie:

“Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen.”

Zeven jaar later werd de uitwerking van John Elkington, een Britse ondernemer, bekend. Hij verdeelde duurzaamheid over drie P’s: People, Planet en Profit. Grote kans dat deze drie pijlers voor een duurzamere wereld je bekend in de oren klinken.

De donut van Raworth

In 2012 pleitte Britse econoom Kate Raworth voor een Donut-economie. Deze ideale economie wordt weergegeven in een donutdiagram met meerdere schillen (zie onderstaande afbeelding).

page1image2617180064page1image2617180352

page2image2613513680

De binnenste schil van de donut benadrukt de essentie van sociale fundamenten, zoals toegang tot voedsel en water, het hebben van een baan en het wonen in een huis. Als je een beperkte toegang hebt tot (één van) deze sociale fundamenten, val je door het gat van de donut.

De buitenste schil is het ecologisch plafond. Wanneer we als maatschappij buiten deze schil treden, ontstaan nadelige fenomenen als het verlies van biodiversiteit, verzuring van oceanen en klimaatverandering.

De middelste schil laat zien dat we toegang kunnen hebben tot de basisbenodigdheden, zonder de grenzen van onze planeet te overschrijden. Daarom laat deze donutdiagram zien dat we als maatschappij gebalanceerd moeten leven, tussen het sociale fundament en het ecologisch plafond in.

Het ontstaan van de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Je bent nu op de hoogte van de drie P’s en de Donut-economie. Om deze theorieën te concretiseren, stelde de VN in 2000 al de milleniumdoelstellingen op. Van deze acht doelstellingen zijn een aantal gehaald, maar helaas niet allemaal.

Daarnaast bleken de milleniumdoelstellingen nog niet toereikend om een duurzamere wereld te realiseren. Daarom was de VN genoodzaakt om in 2015 de 17 allesomvattende duurzame ontwikkelingsdoelen op te stellen.

Deze Sustainable Development Goals staan voor een houdbare toekomst voor mens en planeet. Of concreter: de SDG’s hebben als doel om in 2030 van de wereld een betere plek te maken.

De doelen hebben betrekking op verschillende wereldwijde problemen, zoals extreme armoede, de vervuiling van oceanen de opwarming van de aarde – en alles daartussenin. Eén ding hebben ze in ieder geval gemeen: ze zijn allemaal noodzakelijk om de gewenste duurzamere toekomst tot een nieuwe realiteit te maken.

Alle 17 doelen zijn onderverdeeld in drie dimensies van duurzame ontwikkeling: sociaal, economisch en ecologisch. Om de doelen concreet te maken, hebben de duurzame ontwikkelingsdoelen in totaal 169 subdoelstellingen.

page3image2680027632