Op donderdag 30 november gaven Nathalie en Iris de workshop ‘Social Entreperneurship’ aan deelnemers van de FSE Career Day op de RuG. De workshop gaf de deelnemende studenten de kans om kennis te maken met sociaal ondernemerschap, terwijl er werd gebrainstormd over innovatieve oplossingen voor maatschappleijke problemen. We hopen dat onze workshop nog meer studenten heeft geïnspireerd om bezig te gaan met sociaal ondernemen!